Vind Vandværk

Information om Vind Vandværk.

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Deltage i samarbejdsgrupper om driftsforhold og lignende for at øge forsyningssikkerheden

2020 - løbende

Overvåge vandkvaliteten i det øvre indtag i boringen.

2020 - løbende

Etablere en ny boring til det dybe magasin, hvis vandkvaliteten af øvre filter forringes væsentligt eller hvis behovet for indvinding bliver over 50.000 m3/år.

2025-2030