Vind Vandværk

Information om Vind Vandværk.

Sikker forsyning

Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål og retningslinjer for sikker forsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

God

Vandkvaliteten er god

Behandlingsanlæg og udpumpning

God

Filteranlægget er 2005. Behandlingsanlægget er løbende vedligeholdt.

Ledningsnet

Meget god

Digitaliseret.

Økonomi og drift

Meget god

Værket er veldrevet.

Prisen for vand er justeret, så det sikres at storforbrugere fastholdes.

Beredskab

God

Nødforsyning til Ørnhøj Vandværk