Vind Vandværk

Information om Vind Vandværk.

Vandkvaliteten

Analyseresultat for udvalgte parametre

Boring

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressiv CO2

Op til 30 mg/l

Under 5 mg/l

Der er stor forskel på indhold af aggressiv CO2 i de to indtag. Men vandbehandlingen er tilpasset så det ikke forekommer i drikkevandet.

Nitrat

0,66 mg/l i øvre indtag

Ikke målbart

Nitrat indholdet skal overvåges i følges indsatsplanen.

Pesticider

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Andre miljøfremmede stoffer

Ikke påvist

 

Ikke påvist

-

Drikkevandet er blødt med hårdhed omkring 7 grader dH. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand.

Der er lavet en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet. Denne plan beskriver eventuelle tiltag for at sikre en forsat god vandkvalitet. Indsatser fra denne plan rettet mod vandværkets drift er også skrevet ind i handlingsplanen.