Vind Vandværk

Information om Vind Vandværk.

Fremtidige behov for indvinding og behandling

På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

87.600

40.000

75.000

Der er kapacitet til fremtidig forsyning.

Behandling m3/døgn

400

132

248

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Rentvandstanke m3

150

40

74

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Der er umiddelbart kapacitet til indvindingen, der er dog større risiko for at trække overfladevand ned i dybere magasiner, hvis al øget indvinding sker fra én boring.

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.