Vind Vandværk

Information om Vind Vandværk.

Nuværende indvinding, vandbehandling og distribution

Vandværket har 1 kildeplads med 1 boring med to indtag i forskellig dybde. 

Vind Vandværk
Boringer DGU nr. 74.842-01 74.842-02
Pumpeydelse m3/time 10 10
Indvindingsindtag (meter under terræn) 130 - 142 71 - 77
Geologi Tykt lerlag på 36 meter, samt 3 tyndere lag 2 tynde lerlag med samlet tykkelse på 8 meter

Kildepladsen ligger i mindre skovområde og omgives af byområde med beboelse og dyrkede marker.

Det øverste indvindingsmagasin er kun beskyttet af tynde lerlag.Det dybe indvindingsmagasin er godt beskyttet af tykt lerlag.

Indvindingstilladelsen er fra 2000 og gyldig til 25. maj 2020. Tilladelsen er udnyttet med gennemsnitligt 72 % de sidste 5 år. Der er en svag stigning i indvindingen, men stadigvæk en god buffer til fuld udnyttelse af tilladelsen.

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tilladelse 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Indvinding 33.173 33.825 35.463  34.458 35.049 36.920 40.395

Vandbehandling:

Råvandet ledes til samme behandlingsanlæg.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft.

Vandet filtres gennem 1 lukket filter på 20 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstanken er på 150 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 3 pumper hver på 8 m3/time.