Vind Vandværk

Information om Vind Vandværk.

Forsyningsområde

Forsyningsområdet består af en mindre landsby og et stort landområde. 

Vind Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 23 km 
Gennemsnitlig ledningstab 0 %
Forbrugere 160 ejendomme/forbrugsmålere

Der er 27 ejendomme med egen drikkevandsforsyning i området.