Vildbjerg Vandværk

Information om Vildbjerg Vandværk.

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag, som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger, og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Selskabet skal stå i spidsen for etablere et samarbejde om fælles beredskabsplan i den vestlige del af kommunen.

2020 - løbende

Etablere en ekstra boring/kildeplads med henblik på at sænkning belastning på kildepladsen. 

2025 - 2030