Vildbjerg Vandværk

Information om Vildbjerg Vandværk.

Sikker forsyning

Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for (og retningslinjer for sikker for forsyning), rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

God

Vandkvaliteten er god. Men presset på grundvandsressourcen er højt på kildepladsen.

Behandlingsanlæg og udpumpning

Meget god

Behandlingsanlæg er fra 2018

Ledningsnet

Meget god

Digitaliseret og med vedligeholdelsesplan

Økonomi og drift

Meget god

Selskabet er omfattet af vandsektorloven og skal derfor overholde indtægtsrammen.

Prisen for vand er justeret, så det sikres at storforbrugere fastholdes.

Beredskab

Meget god

Nødforbindelse til Aulum Vandværk og Sørvad Vandværk og i løbet 2019 til Herning Vand.