Vildbjerg Vandværk

Information om Vildbjerg Vandværk.

Fremtidige behov for indvinding og behandling

På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

1.050.000

600.000

800.000

Der er umiddelbart kapacitet til behovet, dog bliver presset på grundvandsressourcen meget stort, da boringerne ligger tæt.

Behandling m3/døgn

3000

2400

3.200

Der er muligvis ikke kapacitet til fremtidig forsyning

Rentvandstanke m3

920

720

956

Der er muligvis ikke kapacitet til fremtidig forsyning

Der kan blive behov for udvidelse af behandlingsanlægget, det vil dog i høj grad afhænge af vandbehovet ved nye tilslutninger i landområdet.

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.