Vildbjerg Vandværk

Information om Vildbjerg Vandværk.

Nuværende indvinding, vandbehandling og distribution

Vandværket har 1 kildeplads med 4 boringer.

Vildbjerg Vandværk
Boringer DGU nr. 84.1924 84.1953 84.1954 84.2013
Pumpeydelse m3/time 60 60 60 60
Indvindingsindtag (meter under terræn) 44 - 58 46 - 61 49 - 65 47,3 - 65,3
Geologi 2 lerlag med samlet tykkelse på 25 meter 2 lerlag med samlet tykkelse på 29,5 meter 2 lerlag med samlet tykkelse på 32,5 meter 2 lerlag med samlet tykkelse på 29 meter

Kildepladsen omgives af skovområde og marker.

Indvindingsmagasinet på kildepladsen er godt beskyttet af 2 lerlag med en samlet tykkelse på 30 meter.

Indvindingstilladelsen er fra 2019 og er gyldig til 1. april 2034. Tilladelsen er udnyttet med gennemsnitligt 98 % de sidste 5 år. Der er stigning i indvindingen, hvorfor den nye tilladelse er på 700.000 m3/år.

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tilladelse 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Indvinding 504.075 524.607 558.584 585.318 610.805 571.991

Vandbehandling:

Råvandet fra boringerne ledes til separate behandlingslinjer med dobbelt filtrering og separate rentvandstanke.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft.

Vandet filtres gennem 2 lukkede forfiltre på hver 80 m3/time og 2 lukkede efterfiltre på hver 80 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstankene er på 920 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 4 frekvenstyrede pumper hver på 64 m3/time og 1 pumpe på 30 m3/time.