Vildbjerg Vandværk

Information om Vildbjerg Vandværk.

Forsyningsområde

Forsyningsområde består af et byområde, flere landsbyer og et stort landområde. Selskabet har overtaget forsyningsområdet fra Timring Vandværk i forhold til tidligere vandforsyningsplan, derudover er der mindre rettelser, da værket har overtaget forsyningen af enkelte ejendomme fra andre forsyninger.

Vildbjerg Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 280 km 
Gennemsnitlig ledningstab 2 %
Forbrugere 2900 ejendomme/forbrugsmålere

Ledningsnettet er næsten fuldt udbygget. Der er 120 ejendomme med egen drikkevandsforsyning i området.