Sunds Vandværk

Information om Sunds Vandværk.

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag, som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger, og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet. 

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Selskabet skal stå i spidsen for at etablere et samarbejde om fælles beredskabsplan i den østlige del af kommunen.

2020 - løbende

Prisen for bør tilpasses, så eksisterende erhvervsforbrugere fastholdes, og flere storforbrugere finder det attraktivt, at blive tilsluttet.

2020 - 2022