Sunds Vandværk

Information om Sunds Vandværk.

Sikker forsyning

Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for sikkerforsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

Meget god

Vandkvaliteten er god. Beskyttelse og udnyttelse af kildeplads er god.

Behandlingsanlæg og udpumpning

Meget god

Filteranlægget er fra 1990. Behandlingsanlægget er løbende vedligeholdt.

Ledningsnet

God

Digitaliseret, har i 2016 og 2017 haft problemer med stort ledningstab pga. brud.

Økonomi og drift

God

Selskabet er omfattet af vandsektorloven og skal derfor overholde indtægtsrammen. Prisen for vand er uændret i flere år. 

Beredskab

Meget god

Nødforbindelse til Herning Vand A/S