Sunds Vandværk

Information om Sunds Vandværk.

Fremtidige behov for indvinding og behandling

På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

1.226.400

320.000

400.000

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Behandling m3/døgn

4.000

1.000

1.250

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Rentvandstanke m3

300

300

378

Der er ikke kapacitet til fremtidig forsyning

Der kan blive behov for at udvide kapaciteten af rentvandstank for sikre en jævn drift af anlægget.

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.