Sunds Vandværk

Information om Sunds Vandværk.

Nuværende indvinding, vandbehandling og distribution

Vandværket har 1 kildeplads med 4 boringer.

Sunds Vandværk
Boringer DGU nr. 85.1427 85.1428 85.1436 85.1445
Pumpeydelse m3/time 70 70 70 70
Indvindingsindtag (meter under terræn) 135 - 150 135 - 150 137 - 149 135 - 150
Geologi 8 lerlag på i alt 44 meter, heraf 2 lag på hver 12 meter 8 lerlag på i alt 25 meter, heraf 1 lag på 11 meter 5 lerlag på i alt 30 meter, heraf 1 lag på 12 meter 8 lerlag på i alt 31 meter, heraf 1 lag på 13 meter

Kildepladsen ligger i mindre skovområde og omgives dels af byområde med beboelse dels dyrkede marker.

Indvindingsmagasinet på kildepladsen er godt beskyttet af flere lerlag med en samlet tykkelse på 25 - 40 meter.

Indvindingstilladelsen er fra 2016 og gyldig til 1. marts 2046. Tilladelsen er udnyttet med gennemsnitligt 85 % de sidste år. Der er svag stigning i indvindingen. 

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tilladelse 365.000 365.000 365.000 365.000 365.000 365.000 365.000
Indvinding 293.495 299.963 299.000 303.015 333.094 316.606 323.343

Vandbehandling:

Råvandet fra boringerne ledes til samme behandlingsanlæg med dobbelt filtrering.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft.

Vandet filtres gennem 2 lukkede forfiltre på hver 100 m3/time og 2 lukkede efterfiltre på hver 100 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af lud.

Rentvandstanken er på 300 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 6 frekvenstyrede pumper hver på 50 m3/time.