Sunds Vandværk

Information om Sunds Vandværk.

Forsyningsområde

Forsyningsområde består af et byområde og et stort landområde.

Sunds Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 60 km 
Gennemsnitlig ledningstab 9 %
Forbrugere 2000 ejendomme/forbrugsmålere

Ledningsnettet er næsten fuldbygget i forsyningsområdet. Der er 39 ejendomme, der har egen drikkevandsforsyning i området.