Studsgård Vandværk

Information om Studsgård Vandværk.

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag, som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger, og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Deltage i samarbejdsgrupper om driftsforhold og lignende for at øge forsyningssikkerheden

2020 - løbende

Indvinding fra det terrænnære magasin skal begrænses. Der skal etableres en ny boring, som indvinder fra et magasin med bedre kvalitet og beskyttelse.

2025 - 2030