Studsgård Vandværk

Information om Studsgård Vandværk.

Sikker forsyning

Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for (og retningslinjer for sikker for forsyning), rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

God

Vandkvaliteten i det dybe magasin er god. Vandkvaliteten i det mere terrænnære magasin er påvirket af overfladeaktivitet.

Behandlingsanlæg og udpumpning

Meget god

Behandlingsanlæg er renoveret i 2009 og er siden løbende vedligeholdt.

Ledningsnet

God

Ledningsnet er digitaliseret.

Økonomi og drift

Meget god

Prisen for vand er justeret, så det sikres at storforbrugere fastholdes.

Beredskab

Meget god

Nødforbindelse til Herning Vand A/S.