Studsgård Vandværk

Information om Studsgård Vandværk.

Vandkvaliteten

Analyseresultat for udvalgte parametre

DGU nr 85.953

DGU nr 85.1544

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressiv CO2

30-45 mg/l

30-40 mg/l 

5 - 10 mg/l

Indholdet er meget svingende i drikkevandet. Det kræver god styring af vandbehandlingen at holde værdien nede, da indholdet i grundvandet er meget højt.

Nitrat

Cirka 30 mg/l

Ikke påvist

5 til 20 mg/l

Viser at den ene boring er påvirket af aktivitet på overfladen.

Indholdet er under grænseværdien

Pesticider

Påvist DEIA og hexazinon

 Ikke påvist

Påvist DEIA og hexazinon

Viser at den ene boring er påvirket af aktivitet på overfladen.

Indholdet er under grænseværdien

Andre miljøfremmede stoffer

Ikke påvist

 Ikke påvist

-

-

Drikkevandet er blødt med hårdhed på ca. 7,5 grader dH. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand.