Studsgård Vandværk

Information om Studsgård Vandværk.

Fremtidige behov for indvinding og behandling

På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

87.600

50.000

67.000

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Behandling m3/døgn

200

180

240

Der er ikke kapacitet til fremtidig forsyning

Rentvandstanke m3

60

54

74

Der er ikke kapacitet til fremtidig forsyning

Det kan blive nødvendigt øge behandlingskapaciteten eller supplere med vand fra andet vandværk. Det øgede behov skyldes mange mulige tilslutninger af landbrugsejendomme i forsyningsområdet. Det dog muligt at disse storforbrugere aldrig skal forsynes, derfor kan behovet være overvurderet.

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.