Studsgård Vandværk

Information om Studsgård Vandværk.

Nuværende indvinding, vandbehandling og distribution

Vandværket har 1 kildeplads med 2 boringer. Boringerne indvinder fra forskellige grundvandsmagasiner.

Studsgård Vandværk
Boringer DGU nr. 85.953 85.1544
Pumpeydelse m3/time 10 10
Indvindingsindtag (meter under terræn) 19,1 - 25 75 - 90
Geologi Kun sand 2 tynde lerlag og et tykkere lerlag på 10 meter

Kildepladsen er placeret i plantebælte omgivet af marker.

Indvindingsmagasinet til den ene boring er ubeskyttet. Indvindingsmagasinet til den anden boring er beskyttet af 3 lerlag med en samlet tykkelse på 12 meter.

Indvindingstilladelsen er fra 2000 og gyldig til 23. august 2021. Tilladelsen er udnyttet med gennemsnitligt 72 % de sidste 5 år. Der er svag stigning i indvindingen siden 2014

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tilladelse 65.000  65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
Indvinding 44.172 44.096 43.934 46.480 46.480 46.595 49.079

Vandbehandling:

Råvandet fra boringerne ledes til samme behandlingsanlæg med dobbelt filtrering.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft.

Vandet filtres gennem 1 lukket forfilter på 10 m3/time og 1 lukket efterfilter på 10 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstanken er på 60 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 2 pumper hver på 10 m3/time og 1 pumpe på 5 m3/time.