Stakroge Vandværk

Information om Stakroge Vandværk.

Sikker forsyning

Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for og retningslinjer for sikker for forsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

Meget god

Vandkvaliteten er god. 

Behandlingsanlæg og udpumpning

Meget god

Der bygges nyt vandværk i 2019

Ledningsnet

Mindre god

Ikke digitaliseret.

Økonomi og drift

God

Stabil økonomi, men vandprisen er høj pga. udgifter til nyt vandværk 

Beredskab

Meget god

Nødforbindelse til Sønder-Felding Vandværk