Stakroge Vandværk

Information om Stakroge Vandværk.

Fremtidige behov for indvinding og behandling

På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

87.600

22.000

21.750

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Behandling m3/døgn

400

100

99

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Rentvandstanke m3

30

30

30

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Der forventes ingen ændring i forsyningsbehovet.

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.