Stakroge Vandværk

Information om Stakroge Vandværk.

Forsyningsområde

Forsyningsområde består af en mindre landsby og et stort landområde. Der er ikke ændringer i forsyningsområdet i forhold til tidligere vandforsyningsplan.

Stakroge Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 10 km 
Gennemsnitlig ledningstab 4 %
Forbrugere 180 ejendomme/forbrugsmålere

Ledningsnettet er udbygget i det meste af forsyningsområdet. Der er 2 husstande med egen drikkevandsforsyning i området.