Sønder-Felding Vandværk

Information om Sønder-Felding Vandværk.

Sikker forsyning

Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for (og retningslinjer for sikker for forsyning), rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

Meget god

Vandkvaliteten er god, og der er mulighed for nye boringer på kildepladsen i Elkær plantage

Behandlingsanlæg og udpumpning

Meget god

Behandlingsanlæg er renoveret i 2011.

Ledningsnet

Meget god

Digitaliseret.

Økonomi og drift

God

Selskabet er omfattet af vandsektorloven, og skal derfor overholde indtægtsrammen. 

Beredskab

God

Nødforbindelse til Stakroge Vandværk og Troldhede Vandværk