Sønder-Felding Vandværk

Information om Sønder-Felding Vandværk.

Vandkvaliteten

Analyseresultat for udvalgte parametre

Boringer

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressiv CO2

Op til 15 mg/l

Under 5 mg/l

Vandbehandlingen er tilpasset.

Pesticider

Desethylatrazin påvist i 2005 i DGU 94.2699 men ikke siden

Ikke påvist

Vurderes ikke være et udtryk for at kildepladsen er sårbar.

Andre miljøfremmede stoffer

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Drikkevandet er blødt med hårdhed mellem 6 og 8 grader dH med lav ledningsevne. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand.