Sønder-Felding Vandværk

Information om Sønder-Felding Vandværk.

Nuværende indvinding, vandbehandling og distribution

Vandværket har 2 kildepladser med i alt 3 boringer.

Sønder-Felding Vandværk
Kildeplads Vandværksgrund Vandværksgrund Elkær Plantage
Boringer DGU nr. 94.2477 94.2699 103.1771
Pumpeydelse m3/time 40 40 45
Indvindingsindtag (meter under terræn) 86 - 102 83 - 101 84 -96
Geologi 1 tykt lerlag på 29 meter og tyndere lag på få meter 1 tykt lerlag på 30 meter 1 tykt lerlag på 31 meter og tyndere lag på 1 meter

Kildepladsen ved vandværksgrunden er omgivet af byområde med beboelse og naturområde. Kildepladsen i Elkær Plantage er omgivet af skov.

Indvindingsmagasinet er på begge  kildepladser er godt beskyttet af lerlag med en tykkelse på 30 meter.

Indvindingstilladelsen er fra 2014 og gyldig til 1. februar 2044. Tilladelsen er udnyttet med gennemsnitligt 80 % de sidste 5 år. Behovet for vand er steget svagt siden 2012, indvindingen er i 2014 og 2015 mindre end det faktiske behov for vand, da der er leveret vand fra andre vandværker, som del af nødforsyningen.

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tilladelse 300.000 300.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Indvinding 207.906 190.763 131.004 182.259 225.732 233.518 237.902

Vandbehandling:

Råvandet fra kildepladerne ledes til samme behandlingsanlæg med dobbelt filtrering.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft.

Vandet filtres gennem 1 lukket forfilter på 60 m3/time og 1 lukket efterfilter på 60 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstankene er på 440 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 3 frekvenstyrede pumper hver på 40 m3/time.