Sønder-Felding Vandværk

Information om Sønder-Felding Vandværk.

Forsyningsområde

Forsyningsområde består af et byområde og et stort landområde. Der er ikke ændringer i forsyningsområdet i forhold til tidligere vandforsyningsplan.

Sønder-Felding Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 80 km 
Gennemsnitlig ledningstab 4 %
Forbrugere 899 ejendomme/forbrugsmålere

Ledningsnettet er udbygget i det meste af forsyningsområdet. Der er 45 ejendomme med egen drikkevandsforsyning i området.