Snejbjerg Vandværk

Information om Snejbjerg Vandværk.

Sikker forsyning

Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for og retningslinjer for sikker for forsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

God

Vandkvaliteten i boringerne skal undersøges nærmere, da der er fundet pesticid i drikkevandet. 

Behandlingsanlæg og udpumpning

God

Filteranlægget er af ældre dato, da råvandet er aggressivt forventes at holdbarhed af filtre er begrænset.

Ledningsnet

God

Digitaliseret.

Økonomi og drift

Meget god

Prisen for vand er justeret, så det sikres at store vandforbrugere fastholdes.

Selskabet er omfattet af vandsektorloven, og skal derfor overholde indtægtsrammen.

Beredskab

Meget god

Nødforbindelse til Herning Vand A/S