Snejbjerg Vandværk

Information om Snejbjerg Vandværk.

Vandkvaliteten

Analyseresultat for udvalgte parametre

Boringer

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressiv CO2

Over 40 mg/l på den ene kildeplads, men under 5 mg/l på den anden kildeplads

Under 5 mg/l

Der er højt indhold af aggressiv CO2 i grundvandet, men vandbehandlingen er tilpasset, så det ikke forekommer i drikkevandet.

Pesticider

Ikke påvist

Påvist DMS i enkelt prøve

Der er ikke målt DMS i boringerne, da DMS er fundet en enkelt gang i drikkevand, men ikke igen i 2019, tyder det på at én af boringerne indeholder pesticidet.

Andre miljøfremmede stoffer

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Drikkevandet er middelhårdt med ca. 10 grader dH. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand.