Snejbjerg Vandværk

Information om Snejbjerg Vandværk.

Fremtidige behov for indvinding og behandling

På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

526.000

301.000

402.000

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Behandling m3/døgn

1.400

1.350

1.800

Der kan blive behov for at udvide kapaciteten.

Rentvandstanke m3

850

405

541

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Der kan blive behov for udvidelse af behandlingsanlægget. Det vurderes at være muligt indenfor nuværende rammer på vandværksgrunden, at udvide behandlingen. Det er specielt nye boligområder i forsyningsområdet, der giver anledning til forsyningsbehovet.

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.