Snejbjerg Vandværk

Information om Snejbjerg Vandværk.

Nuværende indvinding, vandbehandling og distribution

Vandværket har 2 kildepladser med i alt 3 boringer.

Snejbjerg Vandværk
Kildeplads Vandværksgrunden Vandværksgrunden Plantagen
Boringer DGU nr. 85.1486 85.1967 84.2598-02
Pumpeydelse m3/time 50 50 20
Indvindingsindtag (meter under terræn) 100 - 124

108 - 132

90 - 102
Geologi 3 lerlag med samlet tykkelse på 31 meter 2 lerlag med samlet tykkelse på 36 meter 5 tynde lerlag med samlet tykkelse på 19 meter

Kildepladsen på vandværksgrund omgives af byområde med beboelse. Indvindingsmagasinet på kildepladsen er beskyttet af et sammenhængende lerlag på ca. 20 meter.

Kildepladsen i plantagen omgives dels af et skovområde og dels af dyrkede marker. Indvindingsmagasinet på kildepladsen er beskyttet af flere tynde lerlag.

Indvindingstilladelsen er fra 2005 og er gyldig til 1. februar 2035. Tilladelsen er udnyttet med gennemsnitligt 84 % de sidste 5 år. Der er svag stigning i behovet siden 2012.

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tilladelse 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000
Indvinding 288.421 303.255 302.487 293.931 303.370
303.090

Vandbehandling:

Råvandet fra kildepladserne blandes og ledes til samme behandlingsanlæg med dobbelt filtrering.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft.

Vandet filtres gennem 1 lukket forfilter på 70 m3/time og 1 lukket efterfilter på 70 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstanken er på 850 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 4 frekvenstyrede pumper hver på 30 m3/time.