Snejbjerg Vandværk

Information om Snejbjerg Vandværk.

Forsyningsområde

Forsyningsområde består af et byområde og et større landområde. Der er ikke ændringer i forsyningsområdet i forhold til tidligere vandforsyningsplan.

Snejbjerg Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 40 km 
Gennemsnitlig ledningstab 5 %
Forbrugere 1993 ejendomme/forbrugsmålere

Ledningsnettet er udbygget i det meste af forsyningsområdet. Der er 13 ejendomme, der har egen drikkevandsforsyning i området.