Ørnhøj Vandværk

Information om Ørnhøj Vandværk.

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag, som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger, og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Deltage i samarbejdsgrupper om driftsforhold og lignende, for at øge forsyningssikkerheden

2021 - løbende

Overvåge vandkvaliteten i boring DGU nr. 84.2602 med hensyn til nitrat og Trichlorethylen

Hvert andet år

Etablering af forsyning fra boring på ny kildeplads i Præstbjerg Plantage DGU nr. 74.1158 eller hvis indhold af trichlorethylen eller nitrat viser stigende tendens, Det vil sige der i nederste filter i DGU nr. 84.2602 konstateres et indhold på 0,5 μg/l trichlorethylen eller 42,5 mg/l nitrat.

2025-2030

Prisen for tilslutning af ejendomme i landområdet skal genberegnes på baggrund af det nye forsyningsområde

2019-2020