Ørnhøj Vandværk

Information om Ørnhøj Vandværk.

Sikker forsyning

Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for (og retningslinjer for sikker for forsyning), rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

Mindre god

Der er påvist pesticider i begge boringer, samt trichlorethylen og meget højt nitrat i den ene boring.

Der er ikke kontrolleret for nye pesticider fra boringerne.

Behandlingsanlæg og udpumpning

Meget god

Behandlingsanlæg er fra 1998.

Ledningsnet

God

Digitaliseret.

Økonomi og drift

Mindre god

Selskabet har haft uforudsete udgifter de senere år. Der er behov for større investeringer i indvindingsanlæg.

Beredskab

Meget god

Nødforbindelse til Abildå Vandværk og Vind Vandværk