Ørnhøj Vandværk

Information om Ørnhøj Vandværk.

Vandkvaliteten

Analyseresultat for udvalgte parametre

Kildeplads by

Kildeplads land

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressiv CO2

30 - 40 mg/l

30 - 40 mg/l

Under 5 mg/l

Der er højt indhold af aggressiv CO2 i grundvandet, men vandbehandlingen er tilpasset, så det ikke forekommer i drikkevandet.

Nitrat

35 mg/l

2 - 3 mg/l

30 - 35 mg/l

Viser at den ene boring er påvirket af aktivitet på overfladen.

Pesticider

Påvist DEIA

Påvist Hexazinon

Påvist DEIA og Hexazinon

Indholdet er langt under grænseværdien

Andre miljøfremmede stoffer

Trichlorethylen

0, 14 mg/l

Ikke påvist

0,092 mg/l

Indholdet er faldende i indvindingsfilter. Der påvist indhold over grænseværdien i øvre filter.

Drikkevandet er blødt med hårdhed omkring 5 grader dH. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand.

Der er lavet en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet. Denne plan beskriver eventuelle tiltag for at sikre en forsat god vandkvalitet.  Relevante indsatser fra denne plan rettet mod vandværkets drift er også skrevet ind i handlingsplanen.