Ørnhøj Vandværk

Information om Ørnhøj Vandværk.

Fremtidige behov for indvinding og behandling

På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

148.920

45.000

65.600

Der er umiddelbart kapacitet til behovet. Kildepladserne er dog sårbare, og presset på grundvandsressourcen bliver for stort.

Behandling m3/døgn

800

240

350

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Rentvandstanke m3

165

72

105

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.