Ørnhøj Vandværk

Information om Ørnhøj Vandværk.

Nuværende indvinding, vandbehandling og distribution

Vandværket har 2 kildepladser med i alt 2 boringer.

Ørnhøj Vandværk
Kildeplads Vandværksgrund Overgård
Boringer DGU nr. 84.2239 84.2602-01
Pumpeydelse m3/time 17 17
Indvindingsindtag (meter under terræn) 107 - 113 120 - 135
Geologi 3 tykke lerlag på 12, 15 og 50 meter Tyk lerlag på 81 meter, samt 4 tyndere lag på i alt 14 meter

Kildepladsen ved vandværksgrunden omgives af byområde.

Kildepladsen ved Overgård omgives af dyrkede marker.

Indvindingsmagasinet på begge kildepladser er beskyttet af tykt lerlag. Pejlinger i området ved Overgård udført af Ringkjøbing Amt i 1995 viser, at der hydrologisk kontakt til de terrænnære magasiner. Det vil sige laget ikke er sammenhængende.

Indvindingstilladelsen er fra 2017 og gyldig til 1. september 2032. Der er et lille fald i behovet for vand. 

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tilladelse 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Indvinding 48.856 49.227 50.092 45.870 49.909 47.202

Vandbehandling:

Råvandet fra boringerne ledes til samme behandlingsanlæg.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft.

Vandet filtres gennem 1 lukket filter på 40 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstanken er på 165 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 4 pumper hver på 8 m3/time.