Ørnhøj Vandværk

Information om Ørnhøj Vandværk.

Forsyningsområde

Forsyningsområdet består af et mindre byområde og et stort landområde. I forhold til tidligere plan er området begrænset mod vest, da ledningsnettet i dette område ikke er udbygget.

Ørnhøj Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 35 km 
Gennemsnitlig ledningstab 2 %
Forbrugere 383 ejendomme/forbrugsmålere

Ledningsnettet er næsten udbygget i det nuværende forsyningsområde. Der er 32 ejendomme med egen drikkevandsforsyning.