Kibæk Vandværker

Information om Kibæk Vandværker.

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag, som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger, og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Selskabet skal stå i spidsen for etablere et samarbejde om fælles beredskabsplan i den sydlige del af kommunen.

2020- løbende

Undersøge muligheder for en mere beskyttet kildeplads uden for byzonen.

2025 - 2030