Kibæk Vandværker

Information om Kibæk Vandværker.

Sikker forsyning

Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for og retningslinjer for sikker for forsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

God

Vandkvaliteten er god. Der er påvist pesticider i grundvandet over indvindingsmagasinet, derfor må presset på ressourcen ikke blive for stor.

Behandlingsanlæg og udpumpning

God

Behandlingsanlæg er løbende vedligeholdt. Kapaciteten af rentvandstanke skal muligvis udvides.

Ledningsnet

Meget god

Digitaliseret

Økonomi og drift

God

Prisen for vand er justeret, så det sikres at store vandforbrugere fastholdes.

Beredskab

Meget god

Ledningsnettet forsynes af to vandværker.