Kibæk Vandværker

Information om Kibæk Vandværker.

Vandkvaliteten

Analyseresultat for udvalgte parametre

 

Boringer

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressiv CO2

Ca. 30 mg/l 

Under 5 mg/l

Der er højt indhold af aggressiv CO2 i grundvandet, men vandbehandlingen er tilpasset så det ikke forekommer i drikkevandet.

Pesticider

Ikke påvist

Ikke påvist ved nuværende boringer

-

Andre miljøfremmede stoffer

Ikke påvist

Ikke påvist ved nuværende boringer

-

Drikkevandet er blødt med hårdhed mellem 5,5 og 6 grader dH med lav ledningsevne. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand.