Kibæk Vandværker

Information om Kibæk Vandværker.

Fremtidige behov for indvinding og behandling

På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

525.600

230.000

298.000

Der er kapacitet til fremtidig behov

Behandling m3/døgn

1200

713

925

Der er kapacitet til fremtidig behov

Rentvandstanke m3

270

214

277

Der kan blive behov for at udvide kapaciteten for sikre en jævn drift af anlægget.

Der er umiddelbart kun behov for udvidelse af rentvandstanke, men er tale om kraftig forøgelse af behovet. Derfor bør det overvejes at både behandlingsanlæg og indvindingskapaciteten udvides for at sikre jævn drift.

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.