Kibæk Vandværker

Information om Kibæk Vandværker.

Sandfeldparken Vandværk

 

Sandfeldparken Vandværk
Boringer DGU nr. 94.2283 94.2464
Pumpeydelse m3/time 30 30
Indvindingsindtag (meter under terræn) 63,5 - 75,5 54 - 72
Geologi 4 tynde lerlag med samlet tykkelse på 16 meter  1 tyk lerlag på 20 meter

Kildepladsen omgives af byområde med beboelse og skovområde.

Indvindingsmagasinet på kildepladsen er beskyttet af ikke-sammenhængende lerlag på 15 -20 meter.

Vandbehandling

Råvandet fra boringerne ledes til samme behandlingsanlæg med dobbelt filtrering.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft.

Vandet filtres gennem 1 lukket forfilter på 30 m3/time og 1 lukket efterfilter på 30 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstanken er på 150 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 4 pumper hver på 20 m3/time.