Kibæk Vandværker

Information om Kibæk Vandværker.

Kastanie alle vandværk

Vandværket har to kildepladser med i alt 7 boringer

Kastanie alle Vandværk
Boringer DGU nr. 94.2830 94.3035
Pumpeydelse m3/time 30 30
Indvindingsindtag (meter under terræn) 57 - 75 68 - 80
Geologi 2 lerlag på henholdsvis 11 og 8 meter 4 lerlag med samlet tykkelse på 20 meter

Kildepladsen omgives af byområde med beboelse.

Indvindingsmagasinet på kildepladsen er beskyttet af lerlag med en samlet tykkelse på ca. 20 meter.

Vandbehandling

Råvandet fra boringerne ledes til samme behandlingsanlæg med dobbelt filtrering.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft.

Vandet filtres gennem 1 lukket forfilter på 30 m3/time og 1 lukket efterfilter på 30 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstanken er på 120 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 3 pumper hver på 16 m3/time.