Kibæk Vandværker

Information om Kibæk Vandværker.

Nuværende indvinding

Selskabet har to vandværker, der leverer til samme ledningsnet. Hvert vandværk har én kildeplads med 2 boringer.

Indvindingstilladelsen er fra 2008 og gyldig til 15. juni 2038. Der er er en jævn stigning i udnyttelse af tilladelsen, som i 2018 blev udnyttet med 91%.

Indvinding m3/år
- 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tilladelse 245.000 245.000 245.000 245.000 245.000 245.000 245.000
Indvinding 130.800 185.562 180.221 174.387 189.317 208.419 223.131