Kibæk Vandværker

Information om Kibæk Vandværker.

Forsyningsområde

Forsyningsområde består af byområde og et stort landområde. Der er små ændringer i forsyningsområdet i forhold til tidligere vandforsyningsplan. Derudover har selskabet i 2018 leveret ca. 10.000 m3 vand til Rishøj Vandværk i Ringkøbing-Skjern Kommune. I løbet af 2019 forventes det, at leverancen bliver fuld dækning af Rishøj Vandværks forsyningsområde - knap 30.000 m3/år.

Kibæk Vandværks forsyningsstruktur
Vandværker Kastaniealle Vandværk / Sandfeldparken Vandværk
Forsyningsledningsnet 108 km
Gennemsnitlig ledningstab 1 %
Til forbrugere 1397 ejendomme/målere

De to vandværker forsyner samme ledningsnet.

Der er ca. 95 ejendomme i området, som har egen drikkevandsforsyning. Kun opgjort for forsyningsområdet indenfor Herning Kommune.