Karstoft Vandværk

Information om Karstoft Vandværk.

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag, som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger, og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Deltage i samarbejdsgrupper om driftsforhold og lignende for at øge forsyningssikkerheden

2020 - løbende

Prisen for vand bør tilpasses, så eksisterende forbrugere fastholdes og flere store vandforbrugere finder det attraktivt at blive tilsluttet.

2020 - 2022

Lave en renoveringsplan for behandlingsanlæg og ledningsnettet.

2021-2022

Etablere en ekstra boring med henblik på at sikre forsyningssikkerheden mindste belastningen eller etablere nødforsyning fra andet vandværk.

2025-2030

Prisen for tilslutning af ejendomme i landområdet skal genberegnes på baggrund af det nye forsyningsområde 2019-2020