Karstoft Vandværk

Information om Karstoft Vandværk.

Sikker forsyning

Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for og retningslinjer for sikker for forsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

God

Vandkvaliteten er god. Presset på grundvandsressourcen kan blive for stort i fremtiden med kun 1 boring. 

Behandlingsanlæg og udpumpning

God

Filteranlægget er fra 1988/1997, da råvandet er aggressivt kan det ikke forventes at holdbarhed af filtre er lang. 

Ledningsnet

Meget god

Digitaliseret.

Økonomi og drift

God

Kvalitetssikringssystem på papirform. Prisen for vand er ikke tilpasset, så store vandforbrugere kan tiltrækkes.

Beredskab

Mindre god

Ingen nødforbindelse