Karstoft Vandværk

Information om Karstoft Vandværk.

Vandkvaliteten

Analyseresultat for udvalgte parametre

DGU

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressiv CO2

20-32 mg/l

5-10 mg/l

Indholdet er svingende i drikkevandet. Det kræver god styring af vandbehandlingen at holde værdien nede, da indholdet i grundvandet er meget højt.

Pesticider

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Andre miljøfremmede stoffer

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Drikkevandet er blødt med hårdhed mellem 6 og 8 grader dH. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand.